Skip to content

Na stronie internetowej Koła Naukowego Prawa Spółek działającego przy Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej pojawiło się sprawozdanie  z I Studenckiej Konferencji Prawa Handlowego, viagra order którego autorzy byli uczestnikami i prelegentami podczas Konferencji. Zachęcamy do zapoznania się z tym sprawozdaniem.

Sprawozdanie na stronie Koła Naukowego Prawa Spółek UMCS

10 listopada 2012 | no comments | Bez kategorii

Zdjęcia dzięki uprzejmości Jakuba Głowacza

22 kwietnia 2012 | no comments | Bez kategorii

19 kwietnia 2012 r., buy information pills czwartek

miejsce: WPiA UAM, viagra dosage Collegium Iuridicum Novum, information pills al. Niepodległości 53, sala 4.8

9:00-9:15 ? otwarcie konferencji
prof. UAM dr hab. Andrzej Koch ? kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego WPiA UAM

9:15-10:15 ? I panel studencki
Artur Kruszewski, Uniwersytet Warszawski
?Dowody istnienia uchwał nieistniejących?

Marcin Drewek, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
?Spór o dopuszczalność stosowania art. 58 § 3 k.c. do uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych?

Krystian Frelek, Mateusz Dominiak, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
?Charakter prawny spółki bezosobowej?

Rafał Maciąg, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
?Schyłek kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością??

10:15-10:45 ? dyskusja

10:45-11:15 ? przerwa kawowa

11:15-12:15 ? II panel studencki
Krzysztof Wojtczak, Uniwersytet Łódzki
?Kilka uwag o zarządzie spółki partnerskiej?

Jakub Głowacz, Mateusz Sobczuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
?Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o. będącej komplementariuszem S.K.A.  za zobowiązania sp. z o.o. S.K.A. w świetle art. 299 k.s.h.?

Maksymilian Saczywko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
?Odpowiedzialność likwidatorów spółki z o.o. na podstawie art. 299 § 1 k.s.h.?

Marta Drążkowska, Uniwersytet Warszawski
?Spółki i spółdzielnie prawa europejskiego?

12:15-12:45 ? dyskusja

12:45-13:05 ? przerwa kawowa

 13:05-14:30 ? III panel studencki
Marcin Czerwiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
?Ważność czynności prawnej dokonanej przez ?rzekomy organ? osoby prawnej?

Michał Gajdus, Uniwersytet Warszawski
?Zasada swobody umów a kształtowanie fakultatywnych postanowień w umowie sp. z o.o.?

Katarzyna Górecka, Uniwersytet Warszawski
?Solidarny charakter odpowiedzialności prospektowej?

Marta Burgiel, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
?Co dla inwestora jest naprawdę istotne, czyli propozycja optymalnego modelu raportów bieżących w świetle badań własnych?

Michał Nowakowski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
?Normatywne podstawy działalności Komisji Nadzoru Finansowego?

14:30-15:15 ? dyskusja

15:45-16:15 ? lunch dla prelegentów (DS Jowita)

20 kwietnia 2012 r., piątek

miejsce: WPiA UAM, Collegium Iuridicum Novum, al. Niepodległości 53, sala zeta

 9:00-9:45 ? prelekcja dr. hab. Rafała Szczepaniaka
?Umowa jako forma działania administracji?

 9:45-10:15 ? dyskusja

10:15-10:45 ? IV panel studencki ? część pierwsza
Mateusz Pacak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
?Regulacja rynków OTC ? znaczenie projektów MiFID II oraz EMIR dla rynku instrumentów pochodnych?

Aleksandra Popecka, Uniwersytet Łódzki
?Umowa deweloperska ? ochrona nabywcy lokalu mieszkalnego na gruncie nowej regulacji prawnej?

10:45-11:00 ? dyskusja

11:00-11:20 ? przerwa kawowa

 11:20-12:10 ? IV panel studencki ? część druga
Żaneta Rzepczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
?Umowa franchisingu jako handlowa umowa nienazwana?

 Aleksandra Bogusławska, Uniwersytet Łódzki
?Problematyka kary umownej ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa SN dotyczącego kar umownych w obrocie gospodarczym?

Marcin Tomczyk, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
?Konstrukcja umowy faktoringu w Polsce i Niemczech ? ujęcie prawnoporównawcze?

12:10-12:30 ? dyskusja

13:00-14:00 ? lunch dla prelegentów (DS Jowita)

15 kwietnia 2012 | no comments | Bez kategorii

Drodzy studenci, viagra 40mg

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych studentów wydziałów prawa i administracji do wzięcia udziału w konkursie na referaty studenckie, cure którego laureaci wygłoszą swoje prace podczas I Studenckiej Konferencji Prawa Handlowego, nurse która odbędzie się 19-20 kwietnia 2012 r. na WPiA UAM w Poznaniu.

Aby wziąć udział w panelu należy przygotować i wysłać do 18 marca 2012 r. jednostronicowy abstrakt proponowanego wystąpienia wraz z opinią pracownika naukowego w stopniu co najmniej doktora na temat zaproponowanego tematu i wystąpienia z zakresu prawa spółek handlowych, prawa umów handlowych, prawa rynku kapitałowego oraz prawa upadłościowego.

Abstrakty i opinie oraz zgłoszenia należy przesyłać na adres: skph@amu.edu.pl. Następnie komisja konkursowa w składzie: prof. dr hab. Jacek Napierała, dr Aleksander Raczyński i dr Jarosław Grykiel wybierze 15 najlepszych i najciekawszych propozycji referatów, których autorzy będą mieli możliwość wygłoszenia ich podczas konferencji 19-20 kwietnia 2012 r. w Poznaniu. Laureaci zostaną poinformowani o wyborze ich referatów do 30 marca 2012 r..

Od uczestników-prelegentów pobierana będzie opłata konferencyjna w wysokości ok. 100-120 zł. Koszty udziału w konferencji obejmą nocleg oraz obiad podczas konferencji. Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów dojazdu. Program socjalny i możliwości spędzenia wolnego czasu będą indywidualnie uzgadniane z organizatorami.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji i zgłaszania swoich referatów do konkursu.

Więcej informacji pod adresem: skph@amu.edu.pl

Marcin Czerwiński

08 marca 2012 | no comments | Bez kategorii

Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Usus Iuris” i Koło Naukowe Prawa Prywatnego, more about działające przy Wydziale Prawa i Administracji UAM (al. Niepodległości 53) w Poznaniu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w I Studenckiej Konferencji Prawa Handlowego, medicine która odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2012 r.

Konferencja potrwa 2 dni. Każdy z nich rozpocznie się od wykładu jednego z pracowników naukowych WPiA UAM. W ramach paneli dyskusyjnych przewidujemy udział 15 prelegentów.

Studentów wydziałów prawa zainteresowanych udziałem w konferencji w roli prelegentów zapraszamy do nadsyłania do dnia 18 marca 2012 r. jednostronicowych abstraktów proponowanych wystąpień wraz z opinią pracownika naukowego w stopniu co najmniej doktora na temat zaproponowanego tematu i wystąpienia. Zakres tematyczny obejmuje: prawo spółek handlowych, prawo umów handlowych, prawo rynku kapitałowego oraz prawo upadłościowe.

Abstrakty będą ocenione przez profesjonalne jury (prof. dr hab. Jacek Napierała, dr Aleksander Raczyński i dr Jarosław Grykiel), a rozstrzygnięcie konkursu na wystąpienia nastąpi do 30 marca 2012 r.

Zapraszamy także wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konferencji w roli słuchaczy i wzbogacenia dyskusji nad zaprezentowanymi wystąpieniami. Od uczestników-prelegentów pobierana będzie opłata konferencyjna w wysokości ok. 100-120 zł.

Abstrakty i opinie oraz zgłoszenia należy przesyłać na adres: skph@amu.edu.pl. Pod tym adresem otrzymacie także odpowiedzi na pytania związane z konferencją.

Konferencję objął patronatem honorowym Dziekan WPiA UAM prof. Tomasz Sokołowski.

Marcin Czerwiński

08 marca 2012 | no comments | Bez kategorii